Grigorij Mesežnikov

Politológ, prezident Inštitútu pre verejne otázky (IVO), zaoberá sa otázkami demokratizácie, rozvojom občianskej spoločnosti, pôsobením demokratických inštitúcií a straníckou politikou na Slovensku.

Expertíza
vnútropolitický vývoj SR
politická transformácia
parlamentná demokracia
systém politických strán
politické elity
volebný systém

Profesionálna prax
prezident, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 1999 – súčasnosť
programový riaditeľ, Inštitút pre verejné otázky, 1997 – súčasnosť
vedecký pracovník, Politologický kabinet SAV, 1993 – 1997
odborný pracovník, Univerzita Komenského, Bratislava, 1983 – 1993

Vzdelanie a odborné stáže
Moskovská štátna univerzita (MGU), Filozofická fakulta,
filozofia, sociálnopolitické vedy, 1981
študijný kurz Ethnicity and Pluralism in American Politics (USIA and USDA Graduate School), USA, 1994.
študijný kurz Study in Democracy for Sentral Europeans (Swedish International Development Authority), Švédsko, Stockholm, 1992.
študijný pobyt v National Endowment for Democracy, USA, Washington, 2006
študijný pobyt na Katedre politických vied na Národnej taiwanskej univerzite v Taipei v rámci výskumného projektu zameraného na demokratizáciu a rozvoj občianskej spoločnosti, 2012

Členstvo v odborných grémiách
Slovenské združenie pre politické vedy (tajomník v rokoch 1994 – 1998).
Vedecká rada Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava (2004 – 2009).
Pracovná skupina pre politické vedy pri akreditačnej komisii Ministerstva školstva SR (2003 – 2006).
Redakčné rada časopisov Politologická revue (Praha), Listy (Praha), Medzinárodné otázky (Bratislava), Central European Political Science Revue (Budapešť).