Komu slúži NATO? Vonkajšie záruky slovenskej demokracie

Komu slúži NATO? Vonkajšie záruky slovenskej demokracie

Keď v 90. rokoch po svojom štátnom osamostatnení Slovensko stálo pred voľbou  „buď Západ, alebo Východ“, pre občanov krajiny voľbu v prospech pokračovania demokratických reforiem a vonkajšej orientácie na Západ najnázornejšie reprezentovali dve skratky – EÚ a NATO.

Vďaka členstvu v EÚ, ktorá vytvárala priaznivé podmienky pre dôležité systémové reformy,  zlepšujúce  stav spoločnosti a život občanov,  je dnes Slovensko demokratickým štátom, slobodnou a stabilnou krajinou s funkčnou trhovou ekonomikou. Jedným z  najpozitívnejších výsledkov vývoja krajiny v uplynulom období je však aj členstvo v NATO.  V čom je táto organizácia dôležitá pre stredoeurópske krajiny, vrátane Slovenska? Okrem toho, že poskytuje silné bezpečnostné garancie a ponúka účasť na systéme kolektívnej obrany, zaisťuje regionálnu stabilitu a  znižuje prakticky na nulovú úroveň riziko násilných konfliktov medzi niektorými susednými štátmi s mimoriadne komplikovanými vzťahmi. NATO robí spojencov z niekdajších historických nepriateľov.

Slovenská republika musela prekonať vážne problémy vo svojom vnútornom vývoji, ktoré jej v určitom období bránili vstúpiť do NATO na rozdiel od Poľska, Maďarska a Českej republiky. O to významnejší je už samotný fakt, že sa nám napokon podarilo dostať do tejto obrannej aliancie. Členstvo v NATO je dnes vnímané ako neoddeliteľná súčasť života krajiny, je podporované resp. akceptované obyvateľstvom a nie je spochybňované nijakou významnou demokratickou politickou silou, schopnou reálne ovplyvniť zahraničnopolitickú líniu nášho štátu.

Rusko-ukrajinská vojna, územná a politická rozpínavosť dnešného Ruska, jeho hybridná vojna proti Západu by nás mali viesť k vážnemu zamysleniu. Nemôžeme prehliadnuť ani fakt, že za podpory zvonku sa v stredoeurópskom regióne aktivizujú sily, ktoré spochybňujú význam členstva v NATO a podsúvajú verejnosti pochybné „alternatívne“ zahraničnopolitické stratégie. Kľúčovým záujmom Slovenska je aj naďalej posilňovať spolupráci so spojencami v EÚ a NATO na základe zdieľaných záujmov a hodnôt, bez ktorých by naša krajina nebola slobodna, demokratická a ekonomicky silná.

Štruktúra prednášky

  1. Ako a prečo vzniklo NATO (súvislosti a fakty)?
  2. Aké sú základné princípy a úloha NATO?
  3. Prečo je NATO spojenectvom na základe hodnôt?
  4. Aká je štruktúra NATO (organizačný základ, pôsobenie, členstvo)?
  5. Prečo slovenská cesta do NATO bola tŕnistá a viedla od zlyhania k plnoprávnemu členstvu?
  6. Ako dnes súvisia navzájom demokracia, bezpečnosť a obrana?
  7. Ako vníma NATO slovenská verejnosť?

 

V prípade záujmu o prednášku, prosím, kliknite na OBJEDNAŤ PREDNÁŠKU alebo napíšte na meseznikov@gmail.com.

Zoznam navštívených škôl

14.10.2019: Spojená škola, Detva