Občianska spoločnosť a demokracia na Slovensku- skúsenosti a výzvy-200x200

Občianska spoločnosť a demokracia na Slovensku: skúsenosti a výzvy

Stav občianskej spoločnosti je jedným z kľúčových predpokladov rozvoja demokracie. Tak ako celkový sociálny a ekonomický rozvoj  je úspešnejší v krajinách, ktoré sa vyznačujú vyššou mierou občianskych aktivít, hlbšou zakorenenosťou občianskej kultúry a bezprostrednejším zapojením obyvateľov do rozhodovania o veciach verejných, tak aj v procese prechodu od diktatúry k demokracii oveľa úspešnejšie sú krajiny, v ktorých občianska spoločnosť má hlbšie tradície, kde občania majú záujem a návyky organizovania sa do rôznych iniciatív, kde je vyššia úroveň dôvery pre aktivity občanov a mimovládne organizácie.

Štruktúra prednášky

  1. Čo je občianska spoločnosť (pojem a realita)?
  2. Aká je väzba medzi občianskou spoločnosťou a štátom (silný/slabý štát vs. silná/slabá občianska spoločnosť)?
  3. Aká je väzba medzi občianskou spoločnosťou a demokraciou?
  4. Ako súvisí občianska spoločnosť s európskou integráciou?
  5. Ako stav občianskej spoločnosti ovplyvňoval demokratizáciu a reformy v krajinách strednej Európy?
  6. Ako sa tvorí základný rámec vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku (politický, legislatívny, ekonomický)?
  7. Kto sú aktéri občianskej spoločnosti v SR (fakty, štatistické údaje, prípady).
  8. Čím sú zaujímavé skúsenosti z vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku v rokoch 1989 – 2019.
  9. Existuje hodnotový rámec občianskej spoločnosti?

V prípade záujmu o prednášku, prosím, kliknite na OBJEDNAŤ PREDNÁŠKU alebo napíšte na meseznikov@gmail.com.

Zoznam navštívených škôl

11.12.2019: Súkromná SOŠ, Trenčín
14.11.2019: Gymnázium V. Mihálika, Sereď