Peter Goliaš

Riaditeľ INEKO (Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy), predtým analytik INEKO. Do zvolenia za riaditeľa sa venoval predovšetkým analýzam a komentovaniu štrukturálnych reforiem, ako napríklad reformy dôchodkov, zdravotníctva, daní a školstva. Pred rokom 2002 pracoval ako ekonomický redaktor denníka Pravda, predtým tlačovej agentúry SITA. Je absolventom Fakulty managementu UK v Bratislave.

Vzdelanie
Obdobie: 2003
Názov školy: Academia Istropolitana Nova
Miesto: Svätý Jur, Slovakia
Oblasť štúdia: aplikovaná ekonómia a financie
Poznámka: postgraduálne štúdium, získaný certifikát

Obdobie: 1995 – 2002
Názov školy: Fakulta managementu, Univerzita Komenského
Miesto: Bratislava
Oblasť štúdia: ekonómia a manažment
Titul: Mgr., PhDr.

Pracovné skúsenosti
Obdobie: november 2002 – súčasnosť
Organizácia: Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO
Miesto: Bratislava
Pozícia: riaditeľ, do 31.12.2009 ekonomický analytik
Aktivity: manažment organizácie; manažment projektov; monitoring a analýzy ekonomických a sociálnych reforiem (predovšetkým reforiem dôchodkov, zdravotníctva a daní); organizovanie konferencií; organizovanie prieskumov názorov medzi miestnymi ekonómami a analytikmi na ekonomický vývoj na Slovensku, vystupovanie v médiách

Obdobie: august 2011 – súčasnosť
Organizácia: Študentský pôžičkový fond (ŠPF)
Miesto: Bratislava
Pozícia: predseda Rady fondu ŠPF, za člena rady vymenovaný ministrom školstva na funkčné obdobie od 1.8.2011 do 31.7.2013
Aktivity: dohľad nad riadením organizácie

Obdobie: jún 2011 – december 2011
Organizácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Miesto: Bratislava
Pozícia: poradca ministra
Aktivity: Analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach a o všeobecne záväzných právnych predpisoch spadajúcich do rozsahu kompetencie ministerstva a spolupráca na riešení úloh ministerstva vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR

Obdobie: január 2001 – august 2002
Organizácia: Perex, a.s.
Miesto: Bratislava
Pozícia: ekonomický redaktor denníka Pravda
Aktivity: písanie článkov v ekonomickej rubrike denníka

Obdobie: jún 1998 – december 2000
Organizácia: SITA, a.s.
Miesto: Bratislava
Pozícia: ekonomický redaktor súkromnej tlačovej agentúry SITA
Aktivity: písanie článkov v ekonomickej redakcii agentúry
Poznámka: práca na čiastočný úväzok