vyznam-demokracie-v-eu

Význam demokracie a EÚ pre kvalitu života

Prednáška ponúka porovnanie kvality demokracie v rôznych štátoch sveta podľa Indexu demokracie Economist Intelligence Unit. Ďalej porovnáva súvislosť medzi kvalitou demokracie, bohatstvom a strednou dĺžkou života v rôznych štátoch. Ukazuje, že najdemokratickejšie štáty sú zároveň najbohatšie a ľudia v nich žijú najdlhšie. Prednáška ponúka prehľad faktorov, od ktorých závisí kvalita demokracie a vysvetľuje ako a prečo tieto faktory ovplyvňujú kvalitu života. Súčasťou je vysvetlenie teórie železného zákona oligarchie, významu inštitúcií a demokratických hodnôt.

Prednáška tiež predstavuje správu inštitútu INEKO o stave a vývoji demokracie na Slovensku s názvom Demokraciu na Slovensku ohrozuje populizmus a korupcia. Štúdia dokumentuje vysokú nespokojnosť ľudí s kvalitou demokracie na Slovensku ako aj jej zhoršovanie v posledných rokoch. Ukazuje tiež, že veľká časť najviac frustrovaných ľudí je náchylná vzdať sa demokracie, vystúpiť z EÚ a podporiť aj extrémistické sily. Ide pritom najmä o ľudí, ktorí si najmenej uvedomujú súvis medzi kvalitou demokracie a kvalitou života. Paradoxne, viacerí považujú za slabosť demokracie to, že dochádza k zneužívaniu moci a vláda nerieši problémy ľudí. Výzvou je presvedčiť ich, že na vine nie je demokracia, ale naopak, že sme na ceste k demokracii ešte nepokročili dostatočne ďaleko.

Diskusia o význame demokracie a európskej integrácie pre kvalitu života by sa nemala vyhýbať, naopak, mala by zahŕňať a byť cielená na ľudí, ktorí sympatizujú s extrémistickými a populistickými stranami a osobitne na mladých. Je znepokojujúce, že práve medzi najmladšími voličmi získavajú extrémisti najvyššiu podporu. Podľa názoru INEKO je vo verejnom záujme rozvíjať kritické myslenie a vysvetľovať, že fungujúca demokracia je základným predpokladom rastu kvality života všetkých občanov. Najlepšie totiž chráni ľudí pred zneužívaním moci, čím poskytuje priestor pre využitie ich potenciálu. Fungujúca demokracia súčasne vytvára podmienky na slobodnú diskusiu, čím umožňuje hľadať čo najlepšie riešenia spoločenských problémov.

Stretnutie so študentmi sa môže uskutočniť formou prednášky pre viacerých študentov, prípadne formou diskusie s užšou skupinou vybraných študentov.

Prednášok sa zúčastňuje Peter Goliaš a striedavo aj Ján Kovalčík (INEKO), Jozef Hajko (Podnikateľská aliancia Slovenska), Zuzana Hlávková (Transparency International Slovensko) a Michal Piško (Transparency International Slovensko).

V prípade záujmu o prednášku, prosím, kliknite na OBJEDNAŤ PREDNÁŠKU alebo napíšte na golias@ineko.sk.

Stiahnuť prezentáciu z prednášky (vo formáte .pptx)

Viac informácií o prednáške (ineko.sk)

Spätná väzba od 36 učiteľov:

Spätná väzba od 263 študentov:

Zoznam navštívených škôl
11.12.2019: Gymnázium Matky Alexie, Bratislava
24.10.2019: Workshop pre učiteľov, Bratislava
22.10.2019: SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava
17.09.2019: Gymnázium v Považskej Bystrici, Školská 8
15.3.2019: Gymnázium Poštová 9, Košice
15.3.2019: Gymnázium Alejová 1, Košice
13.3.2019: Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa (2 prednášky)
14.3.2019: Gymnázium Pavla Horova, Michalovce (2 prednášky)
12.12.2018: Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice
12.12.2018: Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
11.12.2018: Gymnázium sv. Moniky, Prešov
11.12.2018: Gymnázium sv. Jána Bosca, Bardejov
23.10.2018: Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
19.09.2018: Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava
17.09.2018: Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec
10.09.2018: Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova, Prešov
21.06.2018: Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš (2 prednášky)
11.06.2018: Gymnázium, Ulica 1. mája, Malacky
06.06.2018: SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava (2 prednášky)
29.05.2018: Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa Bratislava
04.05.2018: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava
27.03.2018: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
16.03.2018: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava
14.03.2018: Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava
13.03.2018: Stredná zdravotnícka škola, Nitra
28.02.2018: Gymnázium Žilina, Hlinská 29
27.02.2018: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín
23.02.2018: Technická akadémia, Spišská Nová Ves
21.02.2018: SPŠ Stavebná, Nitra
29.01.2018: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava
24.11.2017: Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov (2 prednášky)
20.11.2017: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov (2 prednášky)
16.11.2017: Gymnázium A. Vrábla, Levice
23.10.2017: Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina
18.10.2017: Katolícka univerzita Ružomberok (prednáška pre učiteľov občianskej náuky a dejepisu na stredných školách)
09.10.2017: Stredná odborná škola služieb, Levice
05.10.2017: Fakulta managementu UK, Bratislava
03.10.2017: Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
28.09.2017: Obchodná akadémia, Považská Bystrica
25.09.2017: Obchodná akadémia, Hlohovec
09.06.2017: Obchodná akadémia Trnava
08.06.2017: Gymnázium, Pezinok
06.06.2017: Spojená škola, Modrý Kameň (SOŠ obchodu a služieb a Obchodná akadémia)
30.05.2017: Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava

Fotky z prednášok:

22.10.2019: SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava

21.06.2018: Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš (2 prednášky)

11.06.2018: Gymnázium, Ulica 1. mája, Malacky

06.06.2018: SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava (2 prednášky)

29.05.2018: Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa Bratislava