Slobodovo_príbeh

Slobodovo

Slobodovo je interaktívna, moderovaná „role-play“ hra pre žiakov 9. ročníkov základných škôl a študentov stredných škôl. Vhodná ako doplnok hodín dejepisu alebo občianskej náuky (náuky o spoločnosti.) Aktivita je zameraná na rozvoj sociálnych zručností, tímovej spolupráce, argumentačných a prezentačných zručnosti.

Dej hry je situovaný do obdobia prvej Československej republiky v rokoch 1929 – 1931. Odohráva sa vo vymyslenom mestečku Slobodovo na Slovensku. Študenti sú náhodným výberom rozdelení do štyroch rolí (obyvatelia mestečka): politici, továrnici, robotníci a remeselníci. Každá z týchto skupín má definované vlastné záujmy, priority, ale aj zodpovednosť a úlohy v spoločnosti.

Celá hra má tri kolá, v ktorých je úlohou jednotlivých skupín dohodnúť sa a vybrať si z pripraveného scenára možnosť ako budú čeliť nastupujúcej ekonomickej kríze. Účastníci musia v skupinách prijímať záväzné rozhodnutia s celospoločenským dopadom a čeliť ich dôsledkom v jednotlivých kolách hry.

Cieľom aktivity je dokázať spoločne prekonať krízu a naučiť sa spolupracovať medzi jednotlivými rozdielnymi skupinami obyvateľstva. Hra však môže skončiť aj opačne…

V prípade záujmu o prednášku, prosím, kliknite na OBJEDNAŤ PREDNÁŠKU alebo napíšte na marek.degro@gmail.com.

Zoznam navštívených škôl

27.9.2021, 26.10.2021 Základná Škola Juraja Fándlyho

13.12.2019 Evanjelické lýceum, Bratislava
11.12.2019 Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Bratislava
6 ZŠ v Trnave
Gymnázium, Trnava
24.10.2019: Gymnázium, Považská Bystrica

Slobodovo

Slobodovo

Prednášajúci: Marek Degro