Moc vs. pravda – Silvester Krčméry a nové pamätné dni obdobia 1948-1989

Partnerstvo za občianske vzdelávanie v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera pri tejto príležitosti pre Vás pripravili tieto dve videá.

V prvom videu „Moc vs. pravda“ historik, učiteľ a publicista František Neupauer v ňom v interaktívnej prednáške približuje tieto pamätné dni a dáva ich do historického kontextu. Hosťami sú herec Matej Marušin a študenti Gymnázia Matky Alexie: Miriam Muchová a Dominik Mucha.

Moc vs. pravda – interaktívna prednáška historika Františka Neupauera

V druhom videu „Moc vs. pravda“ sa herca SND Mateja Marušina, ktorý v inscenácii Nepolepšený svätec stvárňuje Silvestra Krčméryho, pýtajú študenti Gymnázia Matky Alexie Miriam Muchová a Dominik Mucha. Historik, učiteľ a publicista František Neupauer dopĺňa debatu okrem iného svojou osobnou skúsenosťou so Silvestrom Krčmérym.

V závere relácie sa s Matejom Marušinom prenesieme na vojenský súd do Trenčína a zaznejú silné slová Silvestra Krčméryho „Vy máte v rukách moc“… Určite si ich vypočujte!


Moc vs. pravda – Rozhovor študetov s hercom SND Matejom Marušinom

Máte otázku k prednáške? Napíšte nám na: prednasky@obcianskevzdelavanie.sk