Marián Čaučík

Od roku 1991 pracuje v Hnutí kresťanských spoločenstiev detí ERKO, kde ako riaditeľ viedol program rozvojovej spolupráce Dobrá novina. V rámci programu sa aktívne zapájal do rozvojovej pomoci v Afrike (Kamerun, Južný Sudán, Etiópia, Uganda, Keňa, Rwanda, Tanzánia), spolupracoval s mnohými slovenskými dobrovoľníkmi a s miestnymi ľuďmi v chudobných regiónoch Afriky. V roku 2018 mu prezident SR udelil Pribinov kríž za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

V partnerstve za občianske vzdelávanie využíva skúsenosti zo svojich ciest a spolu so svojimi slovenskými kolegami a africkými študentmi sprostredkuje mladým ľuďom poznatky o projektoch v Afrike a o živote afrických študentov na Slovensku.