Nenápadní hrdinovia

Nenápadní hrdinovia

Nenápadní hrdinovia, o.z. pripravuje a realizuje viacero projektov zameraných na odovzdávanie skúseností medzi mladými ľuďmi a generáciou tých, ktorých postoje, utrpenie, nepoddajnosť nám prinavrátili slobodu.

OZ Nenápadní hrdinovia je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických osôb. Medzi jeho ciele patrí spracovávanie a šírenie informácií o období neslobody na Slovensku i vo svete, vzdelávacia a vydavateľská činnosť, ochrana národného kultúrneho dedičstva, podpora a pomoc sociálne odkázaným obetiam komunistického režimu a ich rodinných príslušníkov, či podpora myšlienky vzniku “múzea zločinov komunizmu” na Slovensku.

Prednášajúci

Prednášky