Kvalita demokracie sa v našom regióne zhoršuje

Slovensko zaznamenalo najvýraznejší medziročný prepad v kvalite demokracie z krajín V4.

K zhoršeniu demokracie došlo už druhý rok po sebe. V roku 2016 zo 7,29 na 7,16 v roku 2017 a v roku 2018 dosiahla úrovne 7,1.

Za posledné tri roky sa zhoršila kvalita demokracie v Poľsku (zo 6,83 na 6,67), Maďarsku (zo 6,72 na 6,63) a v Česku (z 7,82 na 7,69). U nás došlo k zníženiu kvality už 2. rok po sebe a znamenalo to výraznejší pokles demokracie ako v Maďarsku alebo Poľsku.

2016 2017 2018
Česká republika 7,82 7,62 7,69
Maďarsko 6,72 6,64 6,63
Slovensko 7,29 7,16 7,1
Poľsko 6,83 6,67 6,67

(Zdroj: Economist Intelligence Unit, 2019)

Pri známke pod 6,00 sa už nedá hovoriť o demokracii. Pre porovnanie, v Rusku majú voľný pád z 3,24 na 2,94, čo je dokonca horšie hodnotenie ako dosiahla demokracie v Číne 3,32. Ukrajina sa drzí približne na rovnakej úrovni (zo 5,70 v roku 2016 na 5,69 v roku 2018).

Zdrojom je jeden z najlepších indexov demokracie, ktorý zostavuje The Economist Intelligence Unit zo 60 rôznych indikátorov vrátane základných práv a slobôd, politického systému, hodnôt a angažovanosti občanov, slobody médií či dôvery vo verejné inštitúcie.

Demokracia nie je nikomu daná. Treba tvrdo pracovať, aby sme ju nestratili a pokúsili sa ju vylepšiť, pretože len kvalitná demokracia je zárukou lepšieho života pre všetkých.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *