Aké faktory súvisia s postojmi stredoškolákov zisťovala Štátna školská inšpekcia

Prieskum zistil slabú úroveň znalostí študentov z oblasti histórie a občianskej náuky, avšak neexistuje spojitosť lepších vedomostí s vyššou mierou tolerancie. Do prieskumu bolo zapojených 3625 študentov z 95 škôl. Študenti gymnázií majú viac hodín histórie, občianskej výchovy, lepšie vedomosti a patria medzi tolerantnejších. Na druhej strane, študenti technických stredných škôl majú lepšie vedomosti, ale nie sú tolerantnejší oproti študentom ostatných stredných škôl.

Najvýznamnejším faktorom súvisiacim s postojmi voči menšinám sa ukázal región v ktorom študujú. Najviac tolerantní sú študenti v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Spojitosť s vyššou mierou tolerancie má pozitívny postoj žiakov k Európskej únií, pohlavie (študentky sú tolerantnejšie) a preferovaný zdroj informácií (knihy). Menší vplyv na postoj k menšínám má vzťah k demokracii, či otvorenosť školy pre diskusiu a participáciu.

Podľa zistení inšpekcie sú mladí ľudia menej tolerantní k migrantom a moslimom. Naopak, tolerantnejší sú k ľuďom s mentálnym znevýhodnením a gejom.

Ďalším dôležitým zistením bolo, že 59% stredoškolákov verí konšpiračným teóriám. 45% študentov zase súhlasí s tvrdením, že obmedzenie ľudských práv v socialistickom zriadení bolo primerane vyvážené sociálnym zabezpečením. Pozitívnym zistením je, že 79% študentov podporuje spoločné rozhodovanie v rámci EÚ s cieľom zachovať mier a blahobyt v Európe.

Zdroj: Štátna školská inšpekcia. 2017. Aké vzdelávacie faktory súvisia s postojmi slovenských stredoškolákov a stredoškoláčok k menšinám?

https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/Sprava_z_vyskumu_2.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *