Vzdelaní a politicky zorientovaní mladí ľudia dokážu prevziať štafetu študentov z roku 1989

Vyhlásenie k 30. výročiu Nežnej revolúcie

Mimovládne organizácie spojené v Partnerstve za občianske vzdelávanie považujú udalosti novembra 1989 za najvýznamnejší medzník moderných dejín našej krajiny. Odvážni a nadšení ľudia využili svoje sily a múdrosť na to, aby sa vo vtedajšom Československu  odstránil represívny totalitný režim, zavládla sloboda a demokracia. Hrdinami tých dní sa stali nielen výnimoční jednotlivci, ale aj mladí ľudia, študenti, ktorí vo svojom mladíckom zápale a v snahe o víťazstvo pravdy pochopili, že sa tu deje niečo veľké, do čoho sa musia aktívne zapojiť aj za cenu obety či rizika.

Dnes, po tridsiatich rokoch od týchto nádherných víťazstiev s istou dávkou nostalgie spomíname na dni, keď nás občanov spájalo neviditeľné puto radosti zo znovuzískanej slobody a dôstojnosti v našej krajine a z nášho návratu do slobodnej Európy. Chceli by sme, aby túto radosť prežívali aj naše deti, noví študenti, noví protagonisti spoločenského diania. V nedávnej minulosti nám ukázali, že mnohí z nich sú statoční a odvážni a túžia po spravodlivej spoločnosti. Je však pre nás neprijateľné, aby boli za túto túžbu a poctivú prácu osočovaní, prenasledovaní, či dokonca, aby prinášali tú najvyššiu obetu.

Organizácie združené v Partnerstve za občianske vzdelávanie sa v rámci vzdelávacích aktivít stretávajú s mladými ľuďmi a vnímajú ich prirodzené túžby žiť v dobre usporiadanej a blahobytnej spoločnosti. Dejiny i naša skúsenosť nám ukazujú, že práve demokracia je najlepším základom pre vybudovanie a udržanie dobrej spoločnosti, v ktorej čo najviac ľudí môže žiť v slobode a v materiálnom zabezpečení. Demokracia však potrebuje demokraticky zmýšľajúcich, uvedomelých a vzdelaných občanov, potrebuje učiteľov a rodičov, ktorí odovzdajú mladým ľuďom hodnoty ako sloboda, pravda, statočnosť a naučia ich usilovať sa o vlastné, ale aj spoločné dobro.

Partnerstvo za občianske vzdelávanie pozvalo k spolupráci na tejto veľkej úlohe kompetentné inštitúcie a samo ponúka predovšetkým študentom a žiakom občianske vzdelávanie (http://obcianskevzdelavanie.sk/). Sme presvedčení, že náš November´89 musí pokračovať. Poznanie veľkých historických a spoločensko-politických súvislostí, poznanie príbehov odvážnych protagonistov našich dejín aj dnes prebúdza nadšenie a zápal pre pravdu a chuť angažovať sa pre druhých.

 

V Bratislave, 15. novembra 2019

Partnerstvo za občianske vzdelávanie (http://obcianskevzdelavanie.sk) tvoria Centrum pre európsku politiku / CEP, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ERKO, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy / INEKO, Inštitút pre verejné otázky / IVO, Kolégiom Antona Neuwirtha / KAN, o.z. Nenápadní hrdinovia, Nadácia Antona Tunegu / NAT a Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku / RC SFPA.