Výzva Partnerstva za občianske vzdelávanie k európskym voľbám: Odovzdajme hlasy proeurópskym demokratickým politikom

  1. mája 2019 sa na Slovensku budú konať voľby do Európskeho parlamentu. Ako občania Slovenskej republiky budeme mať jedinečnú príležitosť delegovať svojich zástupcov do jednej z najvýznamnejších inštitúcií Európskej únie.

Vďaka plnoprávnemu členstvu Slovenskej republiky v Európskej únii máme vymoženosti, ktoré sme nemali nikdy predtým v porovnateľnom množstve a kvalite: život v mieri, slobodnej a demokratickej spoločnosti, voľný pohyb na kontinente,  možnosť žiť, pracovať a študovať v ľubovoľnej krajine EÚ, používanie spoločnej európskej meny a mnohé ďalšie praktické výhody.

To, čo dnes považujeme za samozrejmosť, však nemusí byť samozrejmé, ak sa my všetci a každý zvlášť nebudeme usilovať o pokračovanie najúspešnejšieho integračného projektu v doterajších dejinách ľudstva. Žiaľ, mnohí obyvatelia SR doteraz podceňovali význam európskych volieb: volebná účasť na Slovensku bola aj napriek celkovej spokojnosti s členstvom krajiny v EÚ jednou z najnižších v celej Únii.

To by sa malo zmeniť a tohtoročné európske voľby sú na to vhodnou príležitosťou.

Hlas slovenských občanov v prospech silnej a zjednotenej slobodnej Európy by mal zaznieť v tomto roku naplno. Veď v Európskej únii sa dnes rozhoduje o množstve vecí, ktoré priamo ovplyvňujú bežný, každodenný život ľudí, či už ide o kvalitu potravín, technologické inovácie, ochranu životného prostredia, energetickú efektívnosť, regulovanie vonkajšej a vnútornej migrácie, stabilitu verejných financií, prerozdelenie eurofondov – skrátka o všetkom, čo dnes bezprostredne ovplyvňuje kvalitu každodenného života.

Musíme si tiež uvedomiť, že v týchto mimoriadne dôležitých voľbách rozhodneme aj o tom,  aká bude spoločná budúcnosť Európy, či Európska únia bude pokračovať a naďalej zaisťovať mier, stabilitu a prosperitu, alebo náš život skomplikujú nezodpovedné populistické a nedemokratické sily, podporované zvonku nepriateľmi slobody a európskej jednoty. Je preto potrebné, aby sme nezabúdali na hodnoty, na ktorých bola vybudovaná Európska únia, a aby sa naši zástupcovia v Európskom parlamente usilovali o rovnováhu medzi európskymi a národnými kompetenciami.

Partnerstvo za občianske vzdelávanie sa obracia na občanov Slovenska s výzvou, aby sa aktívne zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu. Nedajme 25. mája 2019 šancu tým silám, ktoré nemajú s Európu najčistejšie úmysly, nedovoľme im,  aby rozhodovali za nás. Odovzdajme hlasy proeurópskym demokratickým politikom, ktorých spája snaha o slobodnú budúcnosť nášho kontinentu a šťastný život nás a našich detí.

Partnerstvo za občianske vzdelávanie je neformálne zoskupenie mimovládnych organizácií Inštitút pre verejné otázky (IVO), Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Centrum pre európsku politiku (CEP), eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Kolégium Antona Neuwirtha (KAN), Nenápadní hrdinovia, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Nadácia Antona Tunegu (NAT). Tieto organizácie ponúkajú školám na celom Slovensku aktivity, ktoré sa venujú občianskemu vzdelávaniu s cieľom rozvíjať kritické myslenie, kultivovať hodnoty slobody a demokracie a občianskej zodpovednosti, ako aj rozvíjať praktické spôsobilosti, ktoré sa prejavujú v podobe vlastnej verejnej angažovanosti (aktivizme, občianskom aj politickom konaní). Ponuka aktivít je dostupná na internetovom portáli http://obcianskevzdelavanie.sk/.