Fórum náboženstiev sveta Slovensko

Fórum náboženstiev sveta Slovensko

Fórum náboženstiev sveta – Slovensko je dobrovoľným združením občanov a právnických osôb, vytvoreným s cieľom kultivovať harmóniu medzi náboženskými, duchovnými a kutúrno-civilizačnými spoločenstvami sveta, podporovať ich medzinárodnú angažovanosť a spoluprácu s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami s cieľom dosiahnuť spravodlivý, mierový a trvalo udržateľný svet.

Naša vízia
Našou víziou je svet, v ktorom:
• náboženské a duchovné spoločenstvá žijú vo vzájomnej harmónii a prispievajú k zdokonaleniu sveta z hĺbky bohatstva svojej múdrosti a milosrdenstva,
• náboženský a kultúrny strach a nenávisť nahradí porozumenie a úcta,
• všetci ľudia objavia potrebu poznať, milovať a starať sa o blížneho,
• bohatstvo ľudskej a náboženskej diverzity sa stane súčasťou komunitného, občianskeho, spoločenského a medzinárodného života,
• najsilnejšie a najvplyvnejšie inštitúcie sveta prekonajú úzke zameranie na vlastné záujmy v mene spoločného dobra,
• Zem a všetok život bude ocenený, chránený, uzdravený a obnovený,
• všetci ľudia budú túžiť po uskutočnení svojich najvyšších hodnôt a ambícií.

Náš prístup
Fórum náboženstiev sveta podporuje náboženskú harmóniu, nie náboženskú jednotu. Problém s hľadaním jednoty medzi náboženstvami spočíva v riziku straty jedinečného a vzácneho charakteru každej jednotlivej náboženskej a duchovnej tradície. Toto chápanie je základným východiskom našej činnosti.

Harmónia medzi náboženstvami je dosiahnuteľným a vysoko žiadúcim cieľom. V takomto stave sú všetci obohatení o osobitosti rôznych náboženských tradícií. Navyše, v rámci každej tradície sú zdroje (filozofické, teologické a duchovné učenia, perspektívy), ktoré umožňujú každému vstúpiť do vzťahu plného rešpektu, vďačnosti a spolupráce s osobami a spoločenstvami z iných tradícií.
Naša príležitosť

Žijeme vo svete rozdielov. Napriek tomu sme na sebe vzájomne závislí. Nikde nie je tak dôležité učiť životu v rozdielnosti ako práve v náboženstve.

Dnes a náboženstvo príliš často zneužíva ako nástroj na rozdelenie a nespravodlivosť, čo zrádza samotné ideály a učenia, ktoré ležia v srdci každej z najväčších svetových náboženských a duchovných tradícií. Tieto ideály pritom ovplyvňujú životy miliárd ľudí múdrymi a nádhernými spôsobmi. Zjednocujú ľudí v spoločenstvách, kde zdieľajú hodnoty a pracujú v harmónii pre spoločné dobro. Tu svitá nádej, že svet možno zmeniť k lepšiemu.

Naše aktivity
Združenie realizuje a podporuje aktivity zamerané na prehĺbenie pôsobenia cirkví v občianskej spoločnosti s cieľom upevniť morálne základy spoločnosti, podporiť demokraciu v krajine a prakticky pomáhať ľuďom pri hľadaní duchovnej orientácie a riešení krízových situácií.

Prednášajúci

Prednášky