Centrum pre európsku politiku (CEP)

Centrum pre európsku politiku (CEP)

Centrum pre európsku politiku (CEP) je nezisková organizácia, založená v roku 1997. Poskytuje základný prehľad a špecializované informácie o hodnotových, politických a ekonomických aspektoch európskej integrácie a ich vplyve na Slovensko.

Hlavnými aktivitami sú semináre, prednášky, diskusné fóra, konferencie a workshopy na vybrané témy.

Centrum pre európsku politiku má dlhoročné skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov financovaných z EÚ a iných súkromných a verejných zdrojov, ktoré realizuje tak na Slovensku, ako i v zahraničí v partnerstve so samosprávami, inštitúciami a školami. Skúsenosti našich interných a externých expertov využívame pri príprave vzdelávacích a poradenských aktivít pre rôzne cieľové skupiny.

CEP kladie pri svojej činnosti dôraz, s využitím širokej siete spolupracovníkov, na zabezpečenie dostupnosti informácií pre konkrétne cieľové skupiny vo všetkých regiónoch Slovenska.

CEP je členom siete 67 mimovládnych organizácií v 21 krajinách – EUNET, ktoré informujú, vzdelávajú alebo iným spôsobom rozširujú európske myšlienky medzi verejnosťou. Predseda CEP Kamil Sládek je členom predsedníctva tejto medzinárodnej siete.

Prednášajúci

Prednášky