Vyhlásenia skupiny z Cadenabbie k významným udalostiam

Vyhlásenie k 100. výročiu vzniku ČSR

28. 10. 2018
V druhej polovici októbra 1918 sa odohrala séria udalostí, ktorých výsledkom bol zánik Rakúsko-Uhorska a vznik Československa: 10. odovzdal T.G. Masaryk vláde USA tzv. Washingtonskú deklaráciu, v ktorej oznamuje vôľu ľudu v českých krajinách a na Slovensku vytvoriť demokratický československý štát. V bezprostrednej reakcii na túto Deklaráciu prezident USA Wilson spresnil jeden z bodov svojho politického programu pre povojnový svet a rakúsko-uhorskému cisárovi ...

Vyhlásenie k udalostiam z 20. a 21. augusta 1968

20. 8. 2018
V noci z 20. na 21. augusta 1968 vstúpili vojská piatich štátov Varšavskej zmluvy na územie svojho spojenca Československa. Urobili tak bez vedomia najvyšších ústavných činiteľov, na pozvanie individuálnych funkcionárov Komunistickej strany Československa. Toto pozvanie nikdy neprerokoval a neodsúhlasil žiadny oficiálny orgán štátu ani KSČ. Bola to jediná naozajstná vojenská akcia Varšavskej zmluvy počas jej ...

70. výročie februára 1948: stanovisko skupiny mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti občianskeho vzdelávania

22. 2. 2018
V týchto dňoch si pripomíname 70. výročie uchopenia moci Komunistickou stranou Československa. Tento politický prevrat zmaril snahy o obnovenie demokracie po porážke fašizmu a tragickým spôsobom ovplyvnil dejiny Čechov a Slovákov v druhej polovici 20. storočia. Totalitná diktatúra, fakticky nastolená vonkajšou silou (ZSSR) za podpory domácich kolaborantov a masívnej propagandy, uvrhla krajinu do masových represií ...

Deň ľudských práv je výzvou pre každého z nás: buďme vzorom angažovaného občianstva!

8. 12. 2017
10. decembra 1948 bola Valným zhromaždením OSN prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv. Po prvýkrát v dejinách ľudstva sa dokázali ľudia rôznych kultúr, svetonázorov či politického presvedčenia zhodnúť na základnom rozsahu slobôd a oprávnení, ktoré nie je možné odoprieť žiadnemu človeku. Dodnes nemôžeme povedať, že ľudské práva každého človeka sú v plnom rozsahu rešpektované. Avšak tí, ...

Mimovládne organizácie: nezabúdajme na Deň boja za slobodu a demokraciu!

9. 11. 2017
V uplynulých dňoch vznikla Skupina mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti občianskeho vzdelávania. Vytvorili ju Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Centrum pre európsku politiku (CEP), Inštitút pre verejné otázky (IVO), Občianske združenie Nenápadní hrdinovia, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA), n.o., Kolégium Antona Neuwirtha (KAN), eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Táto skupina ...