Analýzy a štúdie

Aké faktory súvisia s postojmi stredoškolákov zisťovala Štátna školská inšpekcia

2. 2. 2018
Prieskum zistil slabú úroveň znalostí študentov z oblasti histórie a občianskej náuky, avšak neexistuje spojitosť lepších vedomostí s vyššou mierou tolerancie. Do prieskumu bolo zapojených 3625 študentov z 95 škôl. Študenti gymnázií majú viac hodín histórie, občianskej výchovy, lepšie vedomosti a patria medzi tolerantnejších. Na druhej strane, študenti technických stredných škôl majú lepšie vedomosti, ale ...

Hodnotenie kvality demokracie vo svete podľa Economist Intelligence Unit

31. 1. 2018
Len 4,5 % ľudí na Zemi žije v “plnej” demokracii, my medzi nich nepatríme. Spolu s našimi susedmi z V4 (a po nástupe Trumpa už aj s USA) nás Economist Intelligence Unit radí medzi “narušené” demokracie, v ktorých žije takmer 45 % obyvateľov planéty. Takmer 17 % ľudí žije v hybridných demokraticko-autoritatívnych režimoch a až 34 % v čisto autoritatívnych režimoch. ...