Požiadať o prednášku
Informácie o prednáške
Cena: bezplatne
Dostupnosť: celoročne
Počet osôb: neznámy
Potrebné materiálové a technické zabezpečenie
nie sú potrebné
Poskytovateľ
Inštitút pre verejné otázky
Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou odborníkov z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike a spoločenskom rozhodovaní.
Prednášajúci
Zaradenie prednášky
Charakter: Pre školy
Témy: Aktívne občianstvoEurópska integráciaHodnoty a inštitúcie
Cieľová skupina: Deti a mládež
Časový rozsah: Do 45 minutDo 120 minútCeloročné
Spôsobilosti: Občianska angažovanosť
Typ školy: Gymnáziá

Občianska spoločnosť a demokracia na Slovensku

Stav občianskej spoločnosti je jedným z kľúčových predpokladov rozvoja demokracie. Tak ako celkový sociálno-ekonomický rozvoj  je úspešnejší v tých krajinách, ktoré sa vyznačujú vyššou mierou občianskej participácie, hlbšou zakorenenosťou občianskej kultúry a občianskeho aktivizmu a bezprostrednejším zapojením obyvateľov do rozhodovania o veciach verejných, tak aj v procese prechodu k demokracii oveľa výraznejší úspech zaznamenávajú krajiny, v ktorých občianska spoločnosť má hlbšie tradície, kde občania majú záujem a návyky organizovania sa do rôznych iniciatív a hnutí, kde dôvera voči občianskym iniciatívam a mimovládnym organizáciám je dostatočne vysoká.

Absencia alebo nedostatok elementov rozvinutej občianskej spoločnosti, slabá občianska participácia a nízka úroveň dôvery voči aktivitám mimovládnych organizácií spôsobujú značné ťažkosti pre rozvoj demokracie. Naopak, väčšie aktivity občanov neľahostajných k existujúcim problémom, zohrávajú kľúčovú úlohu pri odstraňovaní prekážok pre pohyb smerom k spravodlivejšej, slobodnejšej a demokratickejšej spoločnosti.

V prípade záujmu o prednášku, prosím, kliknite na POŽIADAŤ O PREDNÁŠKU alebo napíšte na meseznikov@gmail.com.