Meseznikov_9
Organizácie (1)
Inštitút pre verejné otázky
Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou odborníkov z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike a spoločenskom rozhodovaní.

Grigorij Mesežnikov

Je absolventom Filozofickej fakulty Moskovskej štátnej univerzity (MGU). V rokoch 1983 – 1993 pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave, v rokoch 1993 – 1997 pracoval v Politologickom kabinete Slovenskej akadémie vied. Je spoluzakladateľom Inštitútu pre verejné otázky (IVO), v ktorom od júna 1997 pracuje. Od februára 1999 je prezidentom IVO. Vedie program Vnútorná politika. V rokoch 1994 – 1998 bol tajomníkom Slovenského združenia pre politické vedy, v rokoch 1996 – 1997 prednášal na Katedre politológie Trnavskej univerzity. Publikoval odborné štúdie v monografiách, zborníkoch a časopisoch na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Slovinsku, Srbsku, Maďarsku, Francúzsku, Ukrajine, Nemecku, Dánsku, USA, Veľkej Británii a na Taiwane. Pravidelne analyzuje slovenskú politickú scénu v domácich i zahraničných médiách. Od roku 1993 je externým spolupracovníkom Rádio Liberty/Rádio Free Europe. Je spolueditorom a spoluautorom viacerých knižných publikácií vrátane Súhrnnej správy o Slovensku.

Expertíza

 • vnútropolitický vývoj SR
 • politická transformácia
 • parlamentná demokracia
 • systém politických strán
 • politické elity
 • volebný systém

Profesionálna prax

 • prezident, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 1999 – súčasnosť
 • programový riaditeľ, Inštitút pre verejné otázky, 1997 – súčasnosť
 • vedecký pracovník, Politologický kabinet SAV, 1993 – 1997
 • odborný pracovník, Univerzita Komenského, Bratislava, 1983 – 1993

Vzdelanie a odborné stáže

 • Moskovská štátna univerzita (MGU), Filozofická fakulta,
  filozofia, sociálnopolitické vedy, 1981
 • študijný kurz Ethnicity and Pluralism in American Politics (USIA and USDA Graduate School), USA, 1994.
 • študijný kurz Study in Democracy for Sentral Europeans (Swedish International Development Authority), Švédsko, Stockholm, 1992.
 • študijný pobyt v National Endowment for Democracy, USA, Washington, 2006